Back to Historic Cities Main Page

Smyrna


Mapmaker:
Cornelis de Bruyn

Page: 4

Date: first Dutch edition
was published in 1698
| Historic Cities Main Page | Turkey | Izmir |

| Low Resolution | High Resolution | Legend * |From: Reizen van Corn. de Bruyn door de vermaardste deelen van
Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus enz. mitsg. de
voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina

(*) Map Legend digitized from the French edition,"Voyage au Levant"| Contact us |