Back to Historic Cities Main Page

Scutari

Serraglio di
Constantinopoli


Mapmaker:
Cornelis de Bruyn

Page: 23

Date: first Dutch edition
was published in 1698
| Historic Cities Main Page | Turkey | Istanbul |

| Low Resolution | High Resolution |From: Reizen van Corn. de Bruyn door de vermaardste deelen van
Klein Asia, de eylanden Scio, Rhodus, Cyprus enz. mitsg. de
voornaamste steden van Aegypten, Syrien en Palestina| Contact us |